het “nieuwe” onderwijs en sporten

Heropening scholen en sportclubs

Stap voor stap mogen kinderen en later ook volwassenen weer sporten. Scholen gaan steeds meer open, maar allemaal met nieuwe regels qua hygiene en (vaak) 1,5 meter afstand houden. CMA biedt hierin een helpende hand en advies!

Planvorming en routing

Het vertalen van de regels naar de praktijk, indeling van klassen, looproutes in school, naar het sportveld, hiervoor hebben wij al verschillende oplossingen bedacht

tekenwerk

Om het plan ook praktisch uit te kunnen voeren, maken wij tekeningen, welke door alle betrokkenen duidelijk te lezen en te gebruiken zijn.

Protocollen

Wat zijn de regels voor de leerlingen, de gebruikers van uw sportlocatie en uw medewerkers? Wij stellen, samen met u, heldere protocollen op.

Signing

Bij verschillende scholen en sportclubs hebben wij vloermarkering aangebracht of drop-off – pick-up points geplaatst.