Werelds winkelen op 1,5 meter

Heropening Haagse Markt

De Haagse Markt, een begrip in Den Haag en omstreken, werd eind maart op last van de burgemeester gesloten. Grote drukte zorgde ervoor dat de maatregelen tegen corona niet konden worden gehandhaaft. Op verzoek van de gemeente Den Haag hebben wij in nauwe samenwerking met alle betrokkenen een plan gemaakt en uit mogen voeren om een snelle heropening mogelijk te maken.

projectplan schrijven

Binnen enkele dagen hebben wij, in samenwerking met de gemeente, handhaving, de ondernemers en andere betrokkenen een gedegen plan ontwikkeld, uitgeschreven en voorzien van tekeningen. Op basis van dit plan kon binnen een week de Haagse Markt weer geopend worden, met aangepaste maatregelen.

locatie-management

In de voorbereiding, maar ook tijdens de uitvoering levert CMA een vast aanspreekpunt en aansturing op locatie. Deze persoon zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken en plannen ook op de juist wijze worden uitgevoerd en nagekomen.

Ook bekijkt hij of zij of er aanpassingen nodig zijn, omdat de situatie (meer of meer drukte bijvoorbeeld) kan veranderen. Er wordt dan, zo nodig, direct actie ondernomen.

signing

Om de publieksstromen in goede banen te leiden, de bezoekers en ondernemers te voorzien van juiste informatie en instructies hebben wij de nodige signing ontworpen, ontwikkeld en bevestigd.

toezicht

CMA heeft voor dit project ook het toezicht geleverd. In samenwerking met een beveiligingsbedrijf en handhaving is ook de menselijke aansturing en toezicht gewaarborgd.