ZO GELEERD, ZO GEDAAN!

Stichting Energie Academie

Op de Energie Academie leert men op een slimme praktijkgerichte manier een vak onder deskundige leiding in het opleidingscentrum aan de Kerketuinenweg in Den Haag. Wanneer de training wordt afgesloten ontvangt men een certificaat op MBO-1 diploma. Tijdens de opleiding wordt je gekoppeld aan een bedrijf, dus men is direct verzekerd van een op maat gemaakte baan.

Half juni starten de opleidingen weer en Crowd Management Architects is gevraagd hierbij een advies uit te brengen op het gebied van looplijnen, protocollen en hygiëne. In samenwerking met Haagevents, welke de productie van de signing voor haar rekening nam, en deelnemers van de Energie Academie, zijn de adviezen verwezenlijkt en geïmplementeerd.


OPNEMEN LOCATIE

De locatie beschikte (nog) niet over een locatietekening. Bij de start van het traject is het gebouw ingemeten en omgezet naar een digitale tekening welke als basis gediend heeft voor de verdere uitwerking.

SIGNING

De locatie is zodanig ingericht dat het mogelijk was om eenrichtingsverkeer in te stellen. Om dit aan alle deelnemers en bezoekers duidelijk te maken is de locatie voorzien van vloerstickers welke deze route aangeven en tegelijkertijd ook een gepaste onderlinge afstand markeren. 

RUIMTE PROTOCOLLEN

Er wordt zowel klassikaal als praktijkonderwijs aangeboden op de Energie Academie. Om alle deelnemers voldoende ruimte te geven zijn er ruimte-protocollen opgesteld waarbij gebruik gemaakt is van heldere pictogrammen.

HYGIENE

Alle ruimtes zijn voorzien van hygiëne-oplossingen in de vorm van een zuil met signing waarop ruimte is voor een desinfectie-spray welke zowel voor de handen als voor harde oppervlakken kan worden gebruikt.