doneer een dorp

Corona-zorglocatie voor dak- en thuislozen

In zeer korte tijd is er op het parkeerterrein van het ADO stadion een heel dorp gebouwd om daklozen, die besmet zijn met het coronavirus, op te kunnen vangen en te verzorgen. Een enorme operatie, wat uiteraard moet leiden tot een veilig onderkomen.

Opstellen veiligheidsplan

Zowel de bouw, als het gebruik moet veilig zijn en voldoen aan de (speciale) eisen die hiervoor van toepassing zijn. CMA kent deze eisen en heeft het veiligheidsplan, in overleg met de opdrachtgever, opgesteld.

Hierdoor ligt er een veilige basis voor de uitvoering van dit plan en heeft de gemeente Den Haag de vergunning verstrekt.

tekenwerk

Wij hebben, voor verschillende doeleinden, tekeningen gemaakt voor deze zorglocatie. Voor de vergunningverlening, de bouw van het complex en het dagelijks gebruik zijn duidelijke tekeningen gemaakt.

productionele ondersteuning

Als verbindende factor tussen alle leveranciers en voor de inrichting van het terrein hebben wij ondersteuning geboden bij de opbouw van het dorp. Voor dit project hebben wij ook hekwerk geleverd en geplaatst en signage ontworpen, geproduceerd en bevestigd.