Crowd Management Architects 
– de koppeling tussen publiek en privaat –

Crowd Management Architects (CMA) treedt op als verbinder tussen (lokale) overheden, retail en horeca. We komen aan tafel als adviseur en sparringpartner waarbij we zowel publieke als private doelen en economische gastvrijheid in ogenschouw nemen.
Het mede bepalen en vertalen van beleid naar praktische uitvoering waarbij rekening gehouden wordt met geldende regels en richtlijnen. 
Onze organisatie is ingericht om zowel pro-actief als reactief te kunnen werken. Door tijdig met elkaar in gesprek te gaan kunnen we partijen voorzien van de juiste scenario’s welke naar behoeven kunnen worden ingezet. Maar door onze jarenlange ervaring zijn we ook in staat om adhoc te schakelen indien nodig. 

Bij de planvorming zorgen wij dat alle betrokken partijen direct met elkaar aan tafel zitten. Op deze manier ontstaat een gedragen plan welke bij uitvoering ondersteuning krijgt van alle betrokkenen.

Over de periode 2020 tot heden heeft Crowd Management Architects (CMA) zijn kennis in mogen zetten in diverse winkel- en kustgebieden . De maatregelen rondom het Corona-virus heeft gemeenten, gebiedsmanagers en ondernemers gedwongen om op een andere manier naar locaties te kijken. CMA voorziet de verschillende partijen van handvatten en praktische voorbeelden middels uitgeschreven plannen, tekeningen, oplossingen en scenario’s.